صرافی اشکان اردوخانی

صرافی اشکان اردوخانی،  صرافی در معنی لغوی داد و ستد انواع پول است در اصل صرافی یک کسب و کار است که پول های مختلف را در آن به پول های دیگری تبدیل می کند. دولت های هر کشور این اجازه را به کسب و کار های صرافی می دهند که ارزهای مختلف را دریافت کنند و معادل  آن ارز رایج دیگری را به مشتری بدهند. که این ارز به صورت فیزیکی دریافت و پرداخت می کنند. نیاز  مردم برای تبدیل ارزهای مختلف به وسیله صرافی منتفی می گردد.

انواع  صرافی در ایران

به طور کلی می توانید صرافی را در ایران به دو دسته کلی تقسیم کنید در صرافی نوع یک : این نوع صرافی ها به خرید و فروش اسکناس نقدی ارزهای مختلف مبادرت می کنند و همچنین مسکوکات طلا نیز از وظایف این نوع صرافی ها است موردی که برای این نوع صرافی ها ممنوع است معاملات ارزی به صورت حواله ای و سایر ممنوع می باشد. در صرافی نوع دوم تمامی موارد نوع یک انجام می شود که در کنار آن حواله های ارزی به موسسات و بانک ها نیز صورت می گیرد. در واقع باید گفت آنها بدون محدودیتی معاملات ارزی را چه به صورت خرید و فروش اسکناس یا حواله ای انجام می دهند.

کار صرافی ها

کارکرد صرافی ها همانطور در فوق اشاره شد به خرید و فروش ارزهای مختلف می پردازد بدین طریق که برای تبدیل ارزی به ارز دیگر کارمزد را محاسبه می کند و آن را به عنوان سود تبدیل ارز دریافت می کند که به آن نرخ برابری  گفته می شود از این نرخ را از مرجع ای که دارند این نرخ را دریافت می کنند. همچنین در خرید و فروش مسکوکات طلا با نرخ های متفاوتی این کارمزد را بدست می آورند که به عنوان سود این صرافی ها در نظر گرفته می شود.