ارزش پول ملی

بالا و پایین شدن ارزش پول ملی

ارزش پول ملی در این مقاله می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم و در مورد بالا رفتن و پایین آمدن ارزش آن توضیحاتی بدهیم . در اصل یکی از وظایف مهم بانک مرکزی در هر کشوری در دنیا ، حفظ آن همان کشور است. اگر بخواهیم به بیان دیگری این جمله را تعریف کنیم سیاست های کاربردی بانک مرکزی است ارزش آن را حفظ می کند. بدین معنا است اگر شما در سال های قبل با مقدار پولی که داشتید توانایی خرید 5 قلم کالا باشید قیمت آن کالاها در 5 سال آینده نزدیک به همان قیمت باشد. اگر بخواهیم به صورت تخصصی بیان کنیم شاخص قیمت خدمات و کالاهای مصرفی است. بانک مرکزی هر کشور سالانه این قیمت ها را محاسبه می کند و براساس آن نرخ تورم کشور اعلام می شود. پس یکی از اصول بانک مرکزی ایجاد سیاست های پولی مناسب است که نرخ تورم را کاهش دهد. اما دلایل زیاد اقتصادی برای نرخ تورم وجود دارد

ارزش پول ملی

دو فاکتور مهم روی ارزش آن  تاثیر بسزایی دارد مورد اول : ارزش گذاری دارایی های بانک مرکزی است و مورد دوم برابری پولی ملی با ارزهای دیگر است . در اصل اقتصاددانان جهان بر این نظر موافق موافق هستند که پول باید پشتوانه داشته باشد که به عنوان مثال پشتوانه پول را طلا قرار داده شده است اگر چنین پشتوانه ای نداشت تراز بانک های مرکزی در دنیا تراز نمی شد که معمولترین آن را اوراق بدهی دولتی قرار می دهند.

کاهش ارزش پول ملی

در واقع چیزی که کاهش ارزش پول ملی کشورها می شود این است که پرداخت های ارزی وارداتی بیشتر از دریافت ارزی های صادراتی باشد که این مورد سبب کاهش آن می گردد. یکی از فاکتور های مهم دیگر چاپ پول بدون پشتوانه است که عامل کاهنده رشد اقتصادی یک کشور خواهد شد. بدین گونه که نرخ تورم را افزایش می دهد و در نتیجه کاهش پول ملی می شود. دلیل دیگر را می توان هزینه های پیش بینی نشده دولت کشورها نامید که باعث کسری بودجه در دولت ها می شود که با چاپ پول ملی سبب کاهش آن می گردد. همچنین افزایش نقدینگی در کشور یکی دیگر از سیاست های غلط برای جبران کاهش پول ملی است.