نرخ ارز

نرخ ارز :در دنیای امروزی برای سفر به کشور دیگر یا حتی زندگی می توانید پول کشور خود را به ارز کشور مقصد تبدیل نمائید که برای بدست آوردن ارز کشور مقصد به صرافی مراجعه می کنید به ازای پول ملی خود ارز کشور مقصد را تهیه می نمائید. در حقیقت نرخ ارز همان مقداری پول ملی رایج خود را پرداخت می کنید تا پول یک کشور دیگری را به دست آورید. که این تبدیل براساس نرخ ارز انجام می شود و مردم می توانند در تمام دنیا براساس این نرخ داد و ستد کنند. ارز در واقع نوعی از پول است که به صورت رسمی پذیرفته شده  است که مشمول اسکناس هایی است که توسط دولت توزیع می گردد.

تعیین نرخ ارز

برای تعیین کردن نرخ ارز دو روش وجود دارد در روش اول زمانی که ورود و خروج ارز در کشوری آزاد باشد بانک مرکزی آن کشور و دولت هیچ دخالتی در تعیین شدن نرخ ارز دارد در واقع نرخ ارز از بازارهای جهانی تعیین می گردد. اما در روش دوم ورود و خروج ارزی در کشوری آزاد نباشد نرخ ارز تحت کنترل دولت و بانک مرکزی تعیین می شود که در این روش دولت تعیین کننده نرخ ارز و عمده ترین فروشنده و خریدار نرخ ارز می گردد. در کشورهای توسعه یافته تعیین نرخ ارز به صورت جهانی است و در صورتی که نیاز باشد دولت می تواند در بازار تعیین نرخ ارز به صورت غیر مستقیم دخالت داشته باشد.

تفاوت پول و ارز

در اصل پول و ارز باهم متفاوت است نباید ماهیت این دو را باهم یکی دانست و همچنین پول و ارز دارای کاربردهای مختلفی است در تعاریف کلی پول را می توان گفت ارزش ذاتی خود را در بین حواله داران حفظ می کند که دارای مزایایی نظیر حفظ ارزش خود ، قابل حمل بودن ، فاسد پذیر نبودن و در همه دنیا قابلیت معاوضه را دارد اما ارز ، اعتبار آن بستگی به صادر کننده ارز دارد که در بین افراد در جریان می باشد یک نکته مهمی که در مورد ارز باید بیان شود این است که ارز همانند پول ارزش ذاتی ندارد و به صورت قراردادی است و اعدادی که روی آن است را می توان محاسبه کرد و همچنین می توانید آنها را معاوضه کنید ولی در نظر داشته باشید که آن فقط یک کاغذ است .